អាជីវករនៅផ្សារអូរឫស្សី លក់ជ្រូកខ្វៃបានច្រើនជាងឆ្នាំមុន

20/01/2023 4:00 pm ភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ៖ អាជីវករលក់ជ្រូកខ្វៃនៅផ្សារអូរឫស្សី នៅមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនឆ្នាំ២០២៣ អាចលក់ជ្រូកបានច្រើនជាងឆ្នាំមុន។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៩ ខែមករា អាជីវករមួយចំនួនអាចលក់ និងទទួលការបញ្ជាទិញ​ជ្រូកខ្វៃបានចន្លោះពី១រយទៅ២រយក្បាល។



សូមអញ្ជើញទស្សនាបទសម្ភាសជាមួយអាជីវករលក់ ជ្រូកខ្វៃនៅផ្សារអូរឫស្សីដូចតទៅ៖




 

ព័ត៌មានទាក់ទង