Thmey Thmey 25
កំពង់ឆ្នាំង
2 ឆ្នាំ . កំពង់ឆ្នាំង រង្វង់មូលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្មី នឹងក្លាយជានិមិត្តរូបកសិផល និងមច្ឆជាតិរបស់ខេត្ត

រង្វង់មូលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្មី នឹងក្លាយជានិមិត្តរូបកសិផល និងមច្ឆជាតិរបស់ខេត្ត