លោក តាំង ហួងហាង មានបំណងបង្កើតសារមន្ទីរយានជំនិះ ដើម្បីអភិរក្ស និងទាក់ទាញទេសចរ

09/04/2023 10:00 am ភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ៖ ស្ថាបនិក Local4Local (ឡូខលហ្វ័រឡូខល)លោក តាំង ហួងហាវ មានគម្រោងចង់បង្កើត «សារមន្ទីរនៃយានជំនិះ និងស៊ីក្លូ» ដើម្បីអភិរក្សយានជំនិះចាស់ៗ និងគ្រប់ប្រភេទ ដែលមានវត្តមានក្នុងប្រទេស។ ជាពិសេសទាក់ទាញទេសចរ និងដើម្បីតាំងបង្ហាញ ស៊ីក្លូធំជាងគេបំផុត ដែលគ្រោងនឹងបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោក នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះ៕តទៅនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសរវាង លោក ស៊ុល រ៉វី អ្នកសារព័ត៌មានឌីជីថលថ្មីៗ ជាមួយ លោក តាំង ហួងហាវ ស្ថាបនិក Local4Local ដូចតទៅ៖


 

ព័ត៌មានទាក់ទង