ហេតុអ្វីម្រេចក្រហម ល្អ និងថ្លៃជាងម្រេចខ្មៅ?

24/10/2023 10:33 am កែប

ម្រេច ជាគ្រឿងផ្សំយ៉ាងសំខាន់ សម្រាប់បន្ថែមលើមុខម្ហូប។ លើសពីនេះ ម្រេច ក៏ជាដំណាំមួយប្រភេទ ដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពផងដែរ។ ម្រេច មាន៣ប្រភេទ គឺម្រេចក្រហម ម្រេចស និងម្រេចខ្មៅ។ ម្រេចក្រហម ម្រេចស និងម្រេចខ្មៅ ជាទិន្នផលចេញពីដើមតែមួយ ប៉ុន្តែការប្រមូលផលខុសគ្នា។ លោក ហេង ឆាយ នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Aries Farm បានឱ្យដឹងថា ម្រេចក្រហម និងម្រេចស ជាម្រេចដែលត្រូវការថែទាំ និងកម្លាំងពលកម្មច្រើនជាង ម្រេចខ្មៅ។ លើសពីនេះ ម្រេចក្រហម មានរសជាតិហឹរ ឈ្ងុយ ល្អ និងថ្លៃជាងគេ។សូមអញ្ជើញទស្សនាបទសម្ភាសខាងក្រោមដូចតទៅ៖
 

ព័ត៌មានទាក់ទង