លៀសហាលនៅជិតសាលាទួលថ្ម រសជាតិអំបិលម្រេចលក់ដាច់ជាងគេ

07/08/2023 2:31 pm ភ្នំពេញ

 អ្នកស្រី សយ ស្រីខួច ជាអ្នកលក់លៀសហាលនៅជិតសាលាបឋមសិក្សាទួលថ្ម ក្នុងក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម។ អ្នកលក់លៀសដែលល្បីឈ្មោះក្នុងខេត្តកំពង់ចាមរូបនេះ បានឱ្យដឹងថា លៀសហាលរសជាតិអំបិលម្រេចលក់ដាច់ជាងគេ ដោយសាររសជាតិដិត។ លៀសហាលរបស់អ្នកស្រី ស្រីខួច មានតម្លៃ៥ពាន់រៀល ក្នុងមួយកំប៉ុង។

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមដូចតទៅ៖
ព័ត៌មានទាក់ទង