លោក គឹមផេន ធ្វើទីងមោង«មុខដូចតារា»

28/07/2023 10:03 am ភ្នំពេញ

លោក ហេង គឹមផេន បានកែច្នៃទីងមោង ឲ្យដូចមុខដូចតារា និងស្អាតៗប្លែក។ ទីងមោងស្អាតៗ ទាំងនោះ ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង។ ក្នុងមួយឆ្នាំ លោក គឹមផេន ធ្វើទីងមោងចំនួនជាង១០រូប ហើយមានតម្លៃចន្លោះពី ១-២លានរៀលក្នុងមួយទីងមោង។ អ្នកលក់រូបនេះ បានឲ្យដឹងថា លោក លក់ទីងមោងដែលមានមុខស្អាតៗ ដាច់ជាងទីងមោងរូបយក្ស និងរូបធម្មតា។ដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖ 

 

ព័ត៌មានទាក់ទង