ព្រះសីហនុ ទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាង២ម៉ឺននាក់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍កម្ពុជា វៀតណាម និងថៃ

24/05/2023 12:00 pm ព្រះសីហនុ

ភ្នំពេញ៖ ខេត្តព្រះសីហនុ ទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិប្រមាណ ២ម៉ឺននាក់ ក្នុងនោះភ្ញៀវបរទេសប្រមាណ ១ពាន់នាក់ រយៈពេល៥ថ្ងៃ នៃព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍ និងកីឡាកម្ពុជា វៀតណាម ថៃ ពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។លោក តាំង សុចិត្តគ្រឹស្នា ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍ និងកីឡា ក្រោមប្រធានបទ «គោលដៅរួមតែមួយរីកចម្រើនរួមគ្នា» បានបញ្ជាក់ថា ទេសចរបរទេសប្រមាណ ១ពាន់នាក់ និងអ្នកលក់-អ្នកទិញប្រមាណ ២០០នាក់ និងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ ៥០នាក់ បានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ។ 

សូមបញ្ជាក់ថា ក្នុងពិធីបិទព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍ និងកីឡាកម្ពុជា វៀតណាម ថៃ (CVTEC) លើទឹកដីតំបន់ឆ្នេរខេត្តព្រះសីហនុនេះ ក៏បានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលដៅទេសចរណ៍កម្ពុជា ជាពិសេសតំបន់ទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ ទៅកាន់ទីផ្សារទេសចរណ៍ពិភពលោកផងដែរ៕ 

 

ព័ត៌មានទាក់ទង