ជំនាន់មុនគេប្រើ «អង្កួច» ដើម្បីផ្តោះផ្តងស្នេហា!

29/04/2023 9:46 am ភ្នំពេញ

សៀមរាប៖ «អង្កួច» ជាឧបករណ៍ផ្លុំមួយប្រភេទ ធ្វើដោយឫស្សីឬដោយដែកស្ដើង មានអណ្ដាតដូចស្នែងផ្លុំសម្រាប់ផ្លុំលាន់ឮសូរសព្ទខ្ទរស្រួយ។ យ៉ាងណាឧបករណ៍បង្កើតសំនៀងមួយនេះ ទំនងមិនមានអ្នកស្គាល់ឡើយ ដោយសារវាមិនត្រូវបានយកទៅប្រគំ ក្នុងវង់ណាមួយឡើយ។ បើតាមសម្ដីលោក ប៊ុន ហ្សើឌី  កាលពីជំនាន់មុនគេប្រើប្រាស់ «អង្កួច» ដើម្បីធ្វើជាសំឡេងឆ្លើយឆ្លងជាសញ្ញាស្នេហា រវាងកម្លោះ ក្រមុំ។


ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមលោកអ្នកនាងទស្សនាវីដេអូសម្ភាសន៍ វវាងលោក ស៊ុល រ៉វី ជាមួយ លោក ប៊ុន ហ្សើឌី ប្រធានក្រុមអភិរក្សភ្លេងបុរាណខ្មែរដូចតទៅ៖ 
 

ព័ត៌មានទាក់ទង