តំបន់មួយចំនួន នឹងមានភ្លៀង លាយខ្យល់កន្រ្តាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី១២-១៤ មេសា

11/04/2023 10:07 am ភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១២-១៨ មេសា ឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាប គួបផ្សំជាមួយកម្រិតខ្យល់ប្រែប្រួល អាចនឹងមានភ្លៀង  លាយឡំជាមួយផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់។ ស្ថានភាពបែបនេះ អាចធ្វើឱ្យតំបន់មួយចំនួន មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតខ្សោយផងដែរ។ការព្យាកររបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានបង្ហាញថា រយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ខាងមុខ នៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាល និងតំបន់ខ្ពង់រាប នៅចន្លោះថ្ងៃទី១២ ដល់១៤ ខែមេសា អាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅតិចតួច។ បន្ទាប់ពីនោះ បរិមាណភ្លៀងនិងកើនឡើងក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរ លាយឡំទៅដោយផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់។ 

ចំពោះតំបន់មាត់សមុទ្រ អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យម  លាយឡំទៅដោយផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់។ ក្រសួងធនធានទឹក ក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតនេះផងដែរ៕

ព័ត៌មានទាក់ទង