កម្ពុជា នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ លាយឡំខ្យល់កន្ត្រាក់ រយៈពេលមួយសប្តាហ៍

28/03/2023 10:09 am ភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ៖ កម្ពុជានៅតែបន្តទទួលឥទ្ធិពលជ្រលងសម្ពាធទាប និងខ្យល់ប្រែប្រួល ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩-១ខែមេសា និង ទទួលឥទ្ធិពលខ្សោយពីជ្រលងសម្ពាធទាបពីចិន ចាប់ពីថ្ងៃ២-៤ខែមេសា នឹង។ ស្ថានភាពបែបនេះ អាចធ្វើឱ្យតំបន់ខ្លះមានភ្លៀងកម្រិតបង្គួរទៅខ្សោយ ដោយមានលាយឡំជាមួយខ្យល់កន្រ្តាក់រយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ ។

 

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឱ្យដឹងថា តំបន់ទំនាបកណ្ដាល អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ដោយអន្លើក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យម ក្នុងនោះក៏អាចមានផ្នែកខ្លះ ធ្លាក់ភ្លៀង បង្គួរលាយឡំទៅដោយផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់។ 

តំបន់ខ្ពង់រាប អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ដោយអន្លើ ក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យម លាយឡំទៅដោយផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់។ ចំណែកឯតំបន់មាត់សមុទ្រ អាចមានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យម លាយឡំដោយផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្រ្តាក់៕ 

 

ព័ត៌មានទាក់ទង