ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រែកប្រសព្វខេត្តក្រចេះ សម្បូរដើមប្រង់  

31/07/2022 3:00 pm ក្រចេះ


ដោយ៖ ស៊ុល រ៉វី 
ក្រចេះ៖ ប្រង់ ជាឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ មានធាងរឹង  ស្លឹករឹងល្អិត ហើយមើមមានជាតិពុល។ ដើមប្រង់ជាច្រើន បានដុះដោយខ្លួនឯង នៅក្នុង ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រែកប្រសព្វ ខេត្តក្រចេះ។ កន្លងមក ប្រទាលប្រភេទនេះ ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្ត និងវត្តខ្លះនៅខេត្តសៀមរាប បានយកទៅដាំលម្អ។ 

 

ព័ត៌មានទាក់ទង