កុមារ​ជនជាតិដើម​កាចក់​ច្រៀង​បទ «​ស្អាត​ជានិច្ច​» ប្លែក​ពី​ខ្មែរ​

30/11/-0001 12:00 am រតនគីរី

​រតនគិរី​៖ នៅក្នុង​សាលា​ម​ត្តេ​យ្យ​សិក្សា​សហគមន៍​ភូមិ​ណាយ មាន​កុមារ​តូចៗ​ពី​អាយុ ៣​ឆ្នាំ ដល់​៦​ឆ្នាំ ច្រៀង​ចម្រៀង «​ស្អាត​ជានិច្ច​» ប៉ុន្តែ​ការ​ច្រៀង​របស់​ពួកគេ​ខុសពី ចម្រៀង​ដែល​យើង​ធ្លាប់​ឮ​។ កុមារ​ជនជាតិដើម​ភាគតិច​កាចក់​ទាំងនេះ បាន​ច្រៀង​បទ «​ស្អាត​ជានិច្ច​» ជា​ភាសា​ខ្មែរ តាមរបៀប​ជនជាតិ​របស់​ពួកគេ​។​សូម​អញ្ជើញ​ទស្សនា​វីដេអូ​ខ្លី​ខាងក្រោម​៖ព័ត៌មានទាក់ទង